Spotkanie z Krystyną Bezubik (Środy Literackie)

Szanowni Państwo,
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z cyklu „Środy Literackie”, Rok 9, Październik 2016.

Krystyna Bezubik – doktor literaturoznawstwa (studia doktoranckie i obrona w IBL PAN w Warszawie), pisarka, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem. Publikowała w „Fa-arcie”, „Epei”, „Zupełnie Innym Świecie”. Wydała tomik opowiadań pt. „Podróż”, książkę naukową „Tatry huczą gnozą”, a także „Piszę, bo chcę. Poradnik kreatywnego pisania”. Autorka programu kursów pisania „Piszę, bo chcę”. Bywa jurorką w konkursach literackich. Pomaga osobom piszącym w realizacji marzeń, uwalnianiu tekstów z szuflad. Wspiera ich w szukaniu inspiracji, pokonywaniu blokad twórczych, nauce warsztatu pisarskiego i wydawniczego.

05.10.2016
Godz. 17:00
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
Audytorium, VI piętro
WSTĘP WOLNY

krystyna_bezubik_plakat

Szkolenie warsztatowe “Prawo autorskie w działalności bibliotecznej”

Książnica Podlaska, Dział Instrukcyjno-Metodyczny serdecznie zaprasza bibliotekarzy województwa podlaskiego na szkolenie warsztatowe pt. Prawo autorskie w działalności bibliotecznej, które odbędzie się 5 października 2016 r., w godz. 9.30–13.30 w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, aula, 6 piętro).

Warsztaty poprowadzi dr Magdalena Rutkowska-Sowa (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu w Białymstoku).

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi

Idea, cele, temat
Konferencja Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrady – konteksty stanowi część obchodów ogłoszonego przez Senat RP Roku Henryka Sienkiewicza przypadającego na 170. rocznicę jego urodzin. Jest zarazem jednym z działań Książnicy Podlaskiej podjętych z tej okazji w 2016 roku. Wśród innych organizowanych przez nią wydarzeń upamiętniających oraz upowszechniających twórczość Henryka Sienkiewicza można wymienić organizację Akcji „Narodowe Czytanie”, edycję (wraz z Białostockim Towarzystwem Esperantystów) powieści Quo vadis w języku esperanto, a także publikację specjalnego numeru czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” poświęconego twórczości Sienkiewicza. Głównym tematem konferencji będzie obecność wątków chrześcijańskich w twórczości autoraQuo vadis – jego stosunek do sfery sacrum, religii, metafizyki.

Uczestnicy, organizatorzy

Na zaproszenie organizatorów konferencji przyjadą do Białegostoku jedni z najwybitniejszych polskich sienkiewiczologów, m.in.: prof. Tadeusz Bujnicki z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Stoff z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Maciej Gloger z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Głównymi organizatorami imprezy są: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Białymstoku oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB.

Imprezy towarzyszące
Konferencji będzie towarzyszył panel dyskusyjny pt. (Nie)obecność Henryka Sienkiewicza we współczesnej szkole, który odbędzie się po obradach plenarnych z udziałem uczestników oraz zaproszonych przedstawicieli środowisk naukowych, szkolnych i kulturalnych. W przeddzień konferencji uczniom szkół białostockich, studentom, nauczycielom zaprezentowany zostanie film o niezwykłych podróżniczych doświadczeniach polskiego noblisty pt. Impuls Amerykański. Rzecz o Henryku Sienkiewiczu, poprzedzony wprowadzeniem, które wygłosi Adam Radziszewski.

Wstęp na wszystkie imprezy oraz obrady jest wolny.
Czas, miejsce
CZAS: 23–24 września 2016 roku
– 23.09.2016, godz. 11:00 – projekcja filmu oraz prelekcja dla szkół
– 24.09.2016, godz. 09:00 – inauguracja konferencji
godz. 09:30–14:30 – obrady plenarne
godz. 15:30–17:00 – panel dyskusyjny
MIEJSCE:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
Sala konferencyjna, VI piętro

14344925_1176276232445054_8812377072817570061_n

Wiesław Myśliwski laureatem tegorocznej Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

Białystok, 19 września 2016 roku

Komunikat
Kapituły XXII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
im. Franciszka Karpińskiego przyznawanej przez
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Kapituła XXII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego
obradująca w dniu 19 września 2016 roku w Białymstoku pod przewodnictwem
J. E. ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki w składzie:

Jolanta Gadek
Dorota Sokołowska
Bogusława Wencław
prof. dr hab. Jarosław Ławski
dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB
ks. dr Dariusz Wojtecki
Jan Leończuk
Romuald Gumienniak

przyznała tegoroczną nagrodę

Wiesławowi Myśliwskiemu

za najwyższej próby twórczość powieściową, która odsłania metafizyczny wymiar istnienia człowieka.

Termin wręczenia nagrody zostanie podany na początku października.

Fundatorem nagrody jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

XXII edycja Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

Dziś, pod przewodnictwem J. E. ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki, obrady rozpoczęła Kapituła XXII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. W jej składzie znaleźli się: Jolanta Gadek, Dorota Sokołowska, Bogusława Wencław, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr hab. Dariusz Kulesza, ks. dr Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk oraz Romuald Gumienniak.

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest od 1995 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m.in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, Waldemar Smaszcz, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, Jan Leończuk, prof. Stefan Sawicki, Wojciech Wencel, prof. Elżbieta Feliksiak, ks. Tadeusz Golecki.

Nagroda ma na celu wyróżnianie twórczości, która jest zgodna z ewangelicznym przesłaniem „Nie lękaj się!”, przywracającej wiarę w drugiego człowieka i przypominającej przesłanie „Zło dobrem zwyciężaj”. Promuje literaturę odważną i przywraca jej należyte miejsce w życiu religijnym, kulturowym i patriotycznym. Docenia umiejętność mówienia o tematach trudnych w sposób oryginalny, odpowiedzialny i dojrzały.

Laureata tegorocznej Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego ogłosimy wkrótce.

Philip K. Dick “Opowiadania najlepsze”

To pisarz fantastycznonaukowy z najbardziej “zakręconą” wyobraźnią. Ceniony przez scenarzystów z Hollywood, czytany pod każdą szerokością geograficzną, analizowany przez krytyków literackich i naukowców. Philip K. Dick – autor “Ubika”, “Raportu mniejszości”, “Bożych inwazji” i “Wyznań łgarza” – zapisał się w historii literatury także jako twórca błyskotliwych opowiadań – zaskakujących, na wskroś oryginalnych, wywracających nasz świat do góry nogami. I chociaż w krótkich tekstach Dicka znajdziemy gadające psy i istoty z kosmosu, czerpaki czasowe, pojazdy rakietowe i urządzenia do prania mózgu, opowiadania te są na wskroś humanistyczne, mądre, skłaniające do głębokiego zastanowienia się nad kondycją współczesnego człowieka. Polecamy!

zq05gpnmc29t1

Dziękujemy za wspólne czytanie “Quo vadis”

Jest nam niezmiernie miło, że tak wiele osób zareagowało na nasz apel i przyszło 3 września na Rynek Kościuszki w Białymstoku, by wspólnie czytać “Quo vadis” – powieść Henryka Sienkiewicza. Dziękujemy za wsparcie i gratulujemy odwagi: publiczne odczytanie nieznanego wcześniej fragmentu książki nie jest bowiem sprawą łatwą. To dla nas dowód na to, że warto organizować imprezy promujące czytelnictwo, zachęcające do wspólnej zabawy i do dzielenia się swoimi emocjami i przemyśleniami.

Wkrótce na naszej stronie opublikujemy zdjęcia z Narodowego Czytania 2016. A już teraz udostępniamy linki do publikacji medialnych poświęconych naszej imprezie:

Gazeta Wyborcza

Kurier Poranny

TVP Oddział w Białymstoku

“Szkolne preludium do Narodowego Czytania”: Kurier Poranny