Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W LITERATURACH WSCHODNIO- I POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH

Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Podlaski Związku Tatarów RP oraz  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W LITERATURACH WSCHODNIO- I POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Białymstoku.

Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy. Do udziału w sesji zapraszamy literaturoznawców – specjalistów w dziedzinach filologii wschodnio- i południowosłowiańskich, komparatystów, orientalistów, historyków oraz przedstawicieli innych gałęzi nauk humanistycznych i społecznych, których interesują zagadnienia związane ze światem muzułmańskim i jego recepcją w kulturze Słowian Południowych i Wschodnich. Języki robocze konferencji: angielski, polski, języki wschodnio- i południowosłowiańskie.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Inspiracje orientalne w literaturach wschodnio- i południowosłowiańskich od średniowiecza do współczesności.
 • Literackie obrazy krajów i narodów muzułmańskich.
 • Rosyjskojęzyczna literatura narodów muzułmańskich (literatura Tatarów, Baszkirów, Azerów, Kazachów, Kirgizów, Czeczenów, Dagestańczyków itd.).
 • Przekłady muzułmańskich literatur ZSRR na języki słowiańskie.
 • Bośniackie alhamijado i piśmiennictwo muzułmańskie na Bałkanach.
 • Podróże pisarzy, uczonych, polityków i dyplomatów z krajów słowiańskich do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje.
 • Polsko-bośniackie związki kulturowe i literackie.
 • Przenikanie się świata muzułmańskiego ze słowiańskim: Bośniacy, Gaugazi, Pomacy, etc.
 • Kultura muzułmańska w krajach południowosłowiańskich i w byłym ZSRR.

a także:

 • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne).
 • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy).
 • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie.
 • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.
 • Materiały z sesji zostaną wydane w formie recenzowanej punktowanej monografii zbiorowej, która ukaże się w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” w 2018 roku.

17-18 listopada 2017

Książnica Podlaska w Białymstoku, VI pięto, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A. WSTĘP WOLNY.

„Sklejki poetyckie” – finał projektu

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Marcin Koziński zapraszają na uroczysty finał projektu „Sklejki poetyckie”.

Przez kilka ostatnich miesięcy dzieci i młodzież z sześciu miejscowości województwa podlaskiego  (Wasilkowa, Łap, Juchnowca Kościelnego, Supraśla, Poświętnego i Czarnej Białostockiej) brały udział w warsztatach, których głównym punktem była zabawa dadaistów, opisana przez T. Tzarę (1896-1963): „Włóżcie słowa do kapelusza, wyciągnijcie na chybił trafił, otrzymacie poemat”. Układanie wierszy z wylosowanych słów i budowanie z nich konstrukcji miało na celu kształtowanie twórczego myślenia, rozwój wyobraźni, ale i obalenie mitu, że poezja jest czymś mocno elitarnym. Efekt pracy blisko siedemdziesięciu młodych artystek i artystów będzie można zobaczyć na wystawie zaprezentowanej w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Otwarciu towarzyszyć będzie m.in. premiera książki (antologii prac) i przedpołudnie poetyckie z udziałem Izabeli Wilczewskiej, aktorki Białostockiego Teatru Lalek. Nastoletni autorzy „sklejek” deklarują swą obecność!

Obiecujemy dołożyć wszelkich starań, by wydarzenie miało charakter odświętny, ale też odpowiednio krótki, dowcipny i zaskakujący. Czyli taki, jak dobra puenta.

Jaki jest „najlepszy ze światów”? Co robi Łukasz, gdy „na stole są schabowe”? Dlaczego „Adam Wajrak ma przerąbane”? Z kim „szukać drogi do szpitala Muminków”? „Jak żyć, Panie Prezesie?” (Porad udziela Zbigniew Boniek). Co jest najważniejsze „ w przyjemnych snach”? Jakie słowa kryją się „w wiedeńskich listach”? Ile kosztuje „zła gazeta”? „Kim zechce być Piłsudski?”. Zobaczcie sami. Wystawa czynna będzie do 5 grudnia br.

Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym partnerem była Książnica Podlaska  im. Łukasza Górnickiego  w Białymstoku. Patronat medialny nad „Sklejkami poetyckimi” objęły: Gazeta Wyborcza. Białystok, Polskie Radio Białystok, Białystok Online.

Więcej o projekcie:

http://sklejkipoetyckie.pl

https://www.facebook.com/sklejkipoetyckie

Marcin Koziński (ur. 1977) jest animatorem kultury, historykiem i kustoszem Muzeum Wojska w Białymstoku, autorem wystaw czasowych i programów kulturalno-społecznych. Współtworzona przez niego „Wyrwa w pamięci” (2013) otrzymała nagrodę Sybilli, a „Ścieżki 3Dostępu” (2014) były nominowane do nagrody Wydarzenie Historyczne Roku 2015. Za projekt „Słowo historii. Fotoeseje” otrzymał Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2016).  Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017). Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” jako Latający Animator Kultury.

Zdjęcia: Maja Musialik

21 listopada 2017 (wtorek)

godz. 11:00

GALERIA PARTER

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

WSTĘP WOLNY

Kontrapunkt-miłość i śmierć – „Środy Literackie” z Krzysztofem Gryko

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środy Literackie”, których bohaterem będzie Krzysztof Gryko.

Krzysztof Gryko (ur. 1974) – poeta, muzyk, tłumacz.Autor czterech tomów poezji: Godziny szczytu (Biuro Literackie, Legnica 2002),  Poślizg (WBPiCAK, Poznań 2010), Rezonans (Dom Literatury, Łódź 2016) i Kontrapunkt(Forma, Szczecin 2017) oraz przekładu z języka hiszpańskiego powieści Francesca Mirallesa Retrum.Kiedy byliśmy martwi (Nasza Księgarnia, 2011). W 2000 nominowany do nagrody głównej w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina. Autor projektów muzycznych w dwóch zespołach: Basra Kwartet i Ludzie. Mieszka w Puławach i Krakowie.

15 listopada 2017

godz. 17:00, Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

VI piętro, audytorium

WSTĘP WOLNY

www.ksiaznicapodlaska.pl

facebook.com/ksiaznicapodlaska

Jednocześnie przypominamy o najbliższej „Środzie Literackiej” z Mariuszem Urbankiem 8 listopada o godz. 17:00.

Konkurs na najlepszą recenzję książki…

Napisz recenzję wybranej przez siebie książki i wygraj atrakcyjną nagrodę – powieść niespodziankę. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

§ 1

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, zwana dalej Organizatorem.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie:

http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com,

facebook.com/ksiaznicapodlaska

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa.

§ 3

Zasady konkursu

Uczestnik konkursu sporządza pisemną recenzję dowolnej książki (długość tekstu recenzji jest dowolna) i przesyła ją na adres e-mail Działu Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej (adres e-mail poniżej). Recenzja musi być tekstem autorskim, nigdzie wcześniej nie publikowanym.

Każdy uczestnik konkursu może sporządzić jedną recenzję.

Recenzje powinny być sporządzone pismem komputerowym.

Recenzję wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy przesłać na adres: dsolowiej@gmail.com i dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl w dniach od 06.11.2017 do 13.11.2017 do godziny 09:00. Recenzje przysłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Spośród nadesłanych w określonym terminie recenzji komisja konkursowa wybierze 1 najlepszą pracę.

W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw KP: Dominik Sołowiej, Mona Al-Kaber.

Ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się w dniu 13.11.2017. Informacja opublikowana zostanie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com oraz na facebookowym profilu Książnicy Podlaskiej: facebook.com/ksiaznicapodlaska.

Laureaci konkursu będą mogli odebrać nagrody za pokwitowaniem w dniu 15.11.2017 w Książnicy Podlaskiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A (wręczenie nagrody odbędzie się na zakończenie Środy Literackiej, około godz. 18.00 na VI piętrze Książnicy Podlaskiej) lub w dniach 16-17.11.2017 w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej (do godziny 15.00).

Liczba nagród książkowych przeznaczonych dla laureatów: 1 sztuka.

Niezgłoszenie się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

§ 4

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę książkową ufundowaną przez Organizatora.

§ 5

Warunki uczestnictwa

Udział w konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie recenzji do celów promocyjnych Organizatora. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat.

§ 6

Postanowienia końcowe

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.

Bezpośrednim Organizatorem jest Dział Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, tel. (85) 67 67 241.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej: http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com oraz profilu Facebook Książnicy Podlaskiej: http://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska .

Otrzymanie nagrody jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, a tym samym z wyrażeniem przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),ewentualnego wykorzystania wizerunku na potrzeby promocji Organizatora, a także zgody na wykorzystanie recenzji również w celach promocyjnych Organizatora.

 

Klub Mam na Bacieczkach

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Mam na Bacieczkach, które odbędzie się 8.11.2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej przy ul. KEN. 36 lok.4

W programie spotkanie z dietetykiem – p. Magdaleną Tarantowicz, a tematem będzie rozszerzanie diety u dzieci, BLW (Bobas Lubi Wybór).

Wstęp wolny.

Mikro powieść o makro sprawach: Miłka Malzahn – „W płaszczu świata”

Miasto posiada podszewkę, a pod nią – życie wre i bulgocze. I rozpoznasz ów ruch w tej książce… Albo i nie! Wybór jest Twój i książka Twoja być może.

 MiloslawaMalzahn

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku właśnie wydaje mikropowieść Miłki Malzahn zatytułowaną: W płaszczu świata.

To  na pół realistyczna, na pół magiczna historia, która lekko prowadzi Czytających ulicami Miasta. Jest swoistym przewodnikiem po wywróconej na drugą stronę miejscowości. Jest też wędrówką, w której główna bohaterka najpierw się rozdwaja, a potem spotyka intrygujące postacie, dotyka tkanki ulic, rozpoznaje barwne chmury i czuje wznoszący rytm. Taka to przygoda.

Czym się kończy – nie możemy zdradzić, lecz Autorka deklaruje, że lubi gęste, słodkie bajki (jak poranne kakao), szczelnie wypełniające ramy czasu, przeznaczanego na przyjemności.

 Książka ukaże się w wersji papierowej w listopadzie, a e-book, wzbogacony o nowe wątki i drugie oraz piąte plany, pojawi się na początku 2018 roku.

Słowo od autorki

Podobno świat właśnie staje na głowie… Cóż,  nieprawda. Świat nie ćwiczy stawania na czymkolwiek, świat po prostu JEST, ale nam się wydaje, że to wciąż za mało. I szukamy dziury w całym, a potem wchodzimy w tę dziurę i…. Okazuje się, że świat jest jeszcze bardziej i bardziej. Pozwól, Czytelniku, że Cię zaskoczę.

Dla kogo jest ta książka?

Jeśli lubisz literaturę z pogranicza wszystkiego, co znasz i czego nie znasz, i jeśli masz akurat wolny wieczór (bo to nie jest zbyt długa opowieść) – to jest to rzecz akurat dla Ciebie.

Na zachętę – spory fragment:

https://opt-art.net/helikopter/10-2017/miloslawa-malzahn-spotkanie/

A bardziej ogólnie i jeszcze więcej Czytelnik znajdzie tu:

http://milkamalzahn.pl

Przedpremierowe czytanie książki odbyło się w październiku 2017r. we Wrocławiu podczas MF Opowiadania – Int. Short Story Festival.

Fot. Kasia Znana

„Bliski mi Wschód” – promocja albumu Anny Radziukiewicz

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego zapraszają na promocję albumu Bliski mi Wschód Anny Radziukiewicz.

Anna Radziukiewicz – dziennikarka. Pracę rozpoczęła w 1977  roku w gazecie zakładowej „Fasty”. Od 1982 roku pracowała w dzienniku „Gazeta Współczesna”, a od  początku lat  90. w miesięczniku „Przegląd Prawosławny” jako zastępca redaktora naczelnego. Równolegle w latach 1995-2000 prowadziła, jako redaktor naczelna, pismo Światowej Rady Kościołów „Samaritan” o zasięgu międzynarodowym. Autorka kilku tysięcy artykułów, zamieszczanych także w prasie zagranicznej (Rosja, Ukraina, Białoruś, Finlandia) oraz w wydaniach książkowych i zbiorach pokonferencyjnych. Jest autorką książek – Prawosławie w Polsce (2000 i 2001),  Light from the East (2005), Na Wschód od Zachodu (2008), Gródek nad Supraślą (2011), Parafia Hagia Sophia w Białymstoku (2014), Monaster w Supraślu (2014 i 2015), Święta Góra Grabarka (wiele wydań), Bliski mi Wschód (2017). Jest także redaktorką podręczników, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, adresowanych do uczniów białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Organizowała wystawy: „Prawosławie w Polsce” (2004), Książę Konstanty Bazyli Ostrogski (2008), Otwarte Podlasie (2009), Bieżeństwo (2015), 500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skaryny (2017). Jest współautorką filmów dokumentalnych, realizowanych dla TVP, przybliżających świat prawosławia, a od 2002 roku prezesem Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, wydawcy „Przeglądu Prawosławnego” i książek, realizującej także międzynarodowe programy pomocowe przygotowywane na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Otrzymała: Order św. Marii Magdaleny I i II stopnia, Nagrodę Brata Alberta, Order św. Nestora Latopisa, nadawany przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną, Order św. Eufrozyny Połockiej, nadawany przez Białoruski Egzarchat Cerkwi Prawosławnej, Nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Białostocczyźnie, Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski.

W 2017 roku mija 40 lat pracy Anny Radziukiewicz w zawodzie dziennikarskim.

Fot.A.Radziukiewicz

Bliski mi Wschód Anny Radziukiewicz, wydany przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego to zapis wieloletnich wędrówek autorki po Wschodzie. To eksploracja historyczna i geograficzna szerokiego pasa Europy, kształtowanego przez wschodnie chrześcijaństwo, z pokazaniem kontekstu chrześcijaństwa zachodniego. To owoc wielu lektur, rozmów z mądrymi ludźmi, udziału w wielu międzynarodowych konferencjach i tęsknoty za zrozumieniem złożoności tego świata, w którym wiele spraw nie jest ani oczywistych, ani  jednoznacznych, jak choćby kwestia dziedzictwa Cesarstwa Rzymskiego przez obie części Europy – wschodnią i zachodnią, chrystianizacji i Polski, i Litwy, percepcji idei Odrodzenia przez Wschód i Zachód, wpływu nauki, płynącej z pustyń i monasterów na obie części kontynentu.  Obszarowi ruskiego dziedzictwa religijnego i kulturalnego poświęca autorka najwięcej miejsca, oglądając je w lustrze świata bizantyńskiego, bałkańskiego ale i zachodniego.   To książka głęboko osobista, w której nie kryje autorka swoich przemyśleń, ani nie zaciera śladów wędrówek po szerokim pasie slavia orthodoxa. Ale jednocześnie to praca zbiorowa, bo przywołuje w niej autorka myśli i obserwacje wielu światłych umysłów i uduchowionych serc.  Jedne książki mogą powstawać w ciągu nawet pół roku, czy roku, ale inne muszą dojrzewać latami – w wędrówkach, sprawdzaniu, porównywaniu. Do drugich należy „Bliski mi Wschód” oraz poprzednia pozycja Anny Radziukiewicz „Na Wschód od Zachodu” (2008).

7 listopada 2017,  godz. 17:00, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, VI piętro. WSTĘP WOLNY.

Fot. Mat. A. Radziukiewicz

www.ksiaznicapodlaska.pl

facebook.com/ksiaznicapodlaska

www.wrotapodlasia.pl

www.ostrogski.pl