“Bibliotheca Mundi”

Od Redakcji

Przedstawiamy Państwu tom studiów poświęconych dziejom książki, bibliotekom i literaturze. Ich leitmotivem i zarazem kategorią spajającą tematycznie ów zbiór jest topos „biblioteki świata”, bibliotheca mundi, opisujący wszechświat jako wielki zbiór ksiąg, otchłanny zasób erudycyjny, erudicon.

Suma tych wszystkich książek układa się jednak w symbol jeszcze wyższej miary głębi – w symbol Księgi ogarniającej swoimi znaczeniami całość istnienia. Ambicje redaktorów i autorów tomu – o charakterze naukowym – Co pod-kreślić pragniemy szczególnie – były skromniejsze: pokazać losy książek, bibliotek, dzieł jako stałą i nigdy się niekończącą walkę o dziedzictwo kultury: ludzkiej i narodowej. W losach książek i bibliotek, dzieł literackich i ich auto-rów zapisuje się bowiem nie tyle ważna, ile istotowa część historii wspólnot ludzkich, przynależących zarazem do wielkiej Biblioteki Świata, Bibliotheca Mundi.

Tom Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne… ofiarujemy postaci szczególnej dla kultury polskiej, wybitnej: Janowi Leończukowi, poecie, erudycie, człowiekowi, który na samej granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony stworzył tu, w Białymstoku, w jego rodzinnych Łubnikach pod Zabłudowem, tętniące życiem centrum kultury. Jan Leończuk to człowiek-instytucja, poeta i pisarz, którego dorobek zostanie w dziejach nie tylko podlaskiej, lecz ogólnopolskiej literatury. Jeszcze jedna twarz Jubilata winna być tu przywołana: od 1998 do 2016 roku Jan Leończuk pełnił funkcję Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, największej biblioteki w północno-wschodniej Polsce. Lista autorów niniejszej księgi w dużym, choć nie pełnym, stopniu odzwierciedla miarę dokonań Dyrektora. Za jego czasów spotykali się w Książnicy ludzie różnych poglądów, narodowości, języków; wspólnie wydawali tu książki, organizowali konferencje naukowe. Nic tedy dziwnego, że w tomie znajdziemy prace uczonych z kilkudziesięciu ośrodków w Polsce oraz uczonych z Ukrainy, Białorusi, Izraela, Litwy.

Dyrektor Leończuk, człowiek roztropnie pojmowanego tradycjonalizmu, swego mistrza widział zawsze w Zygmuncie Glogerze, wielkim uczonym i pisarzu z podlaskiego Jeżewa, człowieku z czcią pielęgnującym postępowe tradycje Szkoły Głównej w Warszawie i osadzonego na historycznym gruncie tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzeba podkreślić, że to z inicjatywy Jana Leończuka doszło do monumentalnej edycji trzytomowych Pism rozproszonych Zygmunta Glogera.

Książnica Podlaska, nawiązująca nie tylko swą nazwą do renesansowych tradycji Łukasza Górnickiego, stała się oto jedną z tych znacznych bibliotek, tworzących wcale nie taki powszechny dziś na Ziemi świat wysokiej kultury i tradycji. Jest ona – w pierwszym rzędzie dzięki pracy Jana Leończuka i zgromadzonych wokół niego miłośników kultury – kartą rozpoznawalną w wielkiej Bibliotheca Mundi.

Dlatego tom ów ofiarujemy właśnie Janowi Leończukowi.

Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski

Clipboard02

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s