Usługi informacyjne Książnicy Podlaskiej

Podstawowa informacja o bibliotece i jej zasobach dostępna jest w poszczególnych agendach (Informatorium, Czytelnia Ogólna, Dział Zbiorów Specjalnych, Wypożyczalnia Główna, Filie biblioteczne).

W usługach informacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, specjalizują się Filie biblioteczne.

Usługi informacyjne realizowane przez placówki Książnicy:

  • informacja o Książnicy Podlaskiej, jej agendach i innych bibliotekach;
  • informacja o dostępnych materiałach bibliotecznych, pomoc w korzystaniu z katalogów komputerowych i tradycyjnych;
  • informacja bibliograficzna – pomoc w doborze literatury, sporządzaniu bibliografii (m.in. dla maturzystów), ustalaniu szczegółów bibliograficznych;
  • informacja regionalna – w oparciu o bibliografię regionalną (Informatorium);
  • informacja faktograficzna – wyszukiwanie potrzebnych informacji w dostępnych źródłach tradycyjnych oraz Internecie;

Usługi szkoleniowe realizowane przez placówki Książnicy:

  • lekcje biblioteczne,
  • szkolenie indywidualne.

Usługi informacyjne realizowane w Książnicy Podlaskiej mają zakres uniwersalny. Uwzględniają różne kategorie użytkowników i szeroką gamę ich potrzeb. Książnica Podlaska pełni rolę ośrodka informacji o regionie. Znaczącą grupę użytkowników stanowią prowadzący badania dotyczące zagadnień regionalnych.

Istotnym kierunkiem działalności informacyjnej Książnicy Podlaskiej jest szkolenie użytkowników. Odbywa się ono w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz Filiach bibliotecznych. Organizowane są zajęcia edukacyjne i prezentacje biblioteki, głównie dla dzieci i młodzieży szkół Białegostoku i województwa.

Informatorium (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s