XXII edycja Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

Dziś, pod przewodnictwem J. E. ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki, obrady rozpoczęła Kapituła XXII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. W jej składzie znaleźli się: Jolanta Gadek, Dorota Sokołowska, Bogusława Wencław, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr hab. Dariusz Kulesza, ks. dr Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk oraz Romuald Gumienniak.

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest od 1995 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m.in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, Waldemar Smaszcz, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, Jan Leończuk, prof. Stefan Sawicki, Wojciech Wencel, prof. Elżbieta Feliksiak, ks. Tadeusz Golecki.

Nagroda ma na celu wyróżnianie twórczości, która jest zgodna z ewangelicznym przesłaniem „Nie lękaj się!”, przywracającej wiarę w drugiego człowieka i przypominającej przesłanie „Zło dobrem zwyciężaj”. Promuje literaturę odważną i przywraca jej należyte miejsce w życiu religijnym, kulturowym i patriotycznym. Docenia umiejętność mówienia o tematach trudnych w sposób oryginalny, odpowiedzialny i dojrzały.

Laureata tegorocznej Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego ogłosimy wkrótce.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s