“Środa Literacka” z Arturem Janem Szczęsnym

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu “Środy Literackie”, których bohaterem będzie Artur Jan Szczęsny.

Artur Jan Szczęsny – 2.11.1964 r. w Krakowie. Od 1979 r. mieszka w Białymstoku.
Na początku drogi twórczej publikował w „Naszym Głosie”, „Korekcie” oraz w „Kartkach”. Po pierwszych próbach pisarskich w latach 80. wydał tomik Masz prawo zrezygnować (1987). Wśród kolejnych jego publikacji można wskazać następujące tytuły:
– antologia 25 – tom ułożony i opracowany wraz z Bogdanem Dudko i Jerzym Nachiłą zestaw wierszy 25 poetów z Białostocczyzny.
– Wiersze wybrane (1992) – zbiór wydany przez ZW „Versus” w nakładzie 1000
egz.
– Wiersze przebrane (1997) – tom wydany z okładką autorstwa Krzysztofa Kundzicza (PENdzla) oraz rysunkami Katarzyny Wołkowyckiej. Wydany został w Bibliotece „Kartek”.
– Wiersze przydrożne (2002), także Biblioteka „Kartek” – tomik złożony z ówcześnie najnowszych utworów oraz wielu wyciągniętych z szuflady.

W 2015 roku nagrodzony drugim miejscem w XIII konkursie poetyckim im. Jana Kulki. Otrzymał wyróżnienie w konkursie im. J. Śpiewaka w Świdwinie. Minister Kultury i Sztuki nagrodził go odznaką Zasłużony Działacz Kultury za działalność na rzecz wolnego słowa w latach stanu wojennego.
W 2017 roku ukazał się jego najnowszy tomik “Wiersze, które leczą”.

7 czerwca 2017
godz. 17:00
VI piętro, audytorium
ul. M.Skłodowskiej-Curie 14 A

WSTĘP WOLNY

Serdecznie zapraszamy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s