VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Żydzi Wschodniej Polski

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Wydział Filologiczny UwB zapraszają na:

VI Międzynarodową Konferencję Naukową
Żydzi Wschodniej Polski
Seria II

ŻYDZI EUROPY ŚRODKOWEJ i WSCHODNIEJ

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku a towarzyszyć jej będzie odbywający się w dniach 09-13 czerwca 2017 roku:
X FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ „ZACHOR – Kolor i Dźwięk”

PATRONEM TEGOROCZNEJ KONFERENCJI JEST:

Felicja Raszkin-Nowak (1924–2015)

– wybitna pisarka rodem z Białegostoku

Konferencja będzie dotyczyła następujących zagadnień: Żydzi Białostoccy: Od początków 1939 roku. Kontekst środkowoeuropejski:

– Życie, dzieje, kultura Żydów z Białegostoku.
– Żydzi Podlasia i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
– Migracje ludności żydowskiej z Białegostoku.
– Żydzi podlascy w Europie Zachodniej i Wschodniej.
– Literatura, język, sztuka, prasa Żydów.
– Relacje ludności żydowskiej z mniejszościami narodowymi i religijnymi.
– Pamięć społeczności żydowskiej Białegostoku i Podlasia we współczesnym świecie.
– Życie i twórczość Felicji Raszkin-Nowak.

Konferencja pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

http://www.ksiaznicapodlaska.pl

facebook.com/ksiaznicapodlaska

wschodzachod.uwb.edu.pl

bialystok.jewish.org.pl

http://www.bialystok.pl

AFISZ ZYDZI 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s