Spraw prezent swojemu Tacie! Konkurs na Dzień Ojca!

Przyślij nam krótką opinię o wybranym bohaterze literackim, który był ojcem, i wygraj nagrodę książkową. Napisz, dlaczego go lubisz, cenisz lub podziwiasz.

Tekst prosimy przesyłać na adres mailowy Działu Promocji i Wydawnictw: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl.

Początek konkursu:  19 czerwca 2017 roku.  Zakończenie w Dniu Ojca: 23 czerwca.

Imiona 3 zwycięzców wraz z napisanymi przez nich opiniami opublikujemy na stronie http://www.ksiaznicapodlaska.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

Jeśli wśród zwycięzców znajdą się zarejestrowani czytelnicy Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (posiadający kartę biblioteczną), oprócz książki otrzymają oni dodatkowy upominek!

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie:

http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com

Przypominamy: kartę biblioteczną można wyrobić w każdej chwili, nawet w trakcie trwania konkursu. I dzięki niej swobodnie korzystać z bezpłatnych zbiorów książek, komiksów, czasopism i zbiorów muzycznych Książnicy Podlaskiej.

baby-22194_1280

Regulamin konkursu:

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, zwany dalej Organizatorem.

 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com

Cel

 1. Celem wydarzenia jest promocja czytelnictwa.

Zasady konkursu

 1. Wydarzenie polega na napisaniu i przesłaniu na adres mailowy Działu Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej opinii o wybranym bohaterze literackim, który był ojcem,

 2. Spośród nadesłanych w określonym terminie opinii komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze propozycje.

 3. Ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się w dniu 23.06.2017 r. Informacja opublikowana zostanie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com.

 4. Opinie wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy przesłać na adres: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl od dnia 19.06.2017 r. do 23.06.2017 roku do godziny 14:30. Maile przysłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 5. W skład komisji wchodzą pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw KP: Grzegorz Kowalski, Dominik Sołowiej, Mona Al-Kaber i Daniel Znamierowski.

 6. Nagrody będzie można odebrać za pokwitowaniem od 26.06.2017 do 30.06.2017 (od godz. 7.30 do 15.30) w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A.

 7. Liczba nagród książkowych przeznaczonych dla laureatów: 3 sztuki.

 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 9. Niezgłoszenie się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Nagrody

 1. Nagrodzone osoby, które opinie w wyznaczony terminie na adres mailowy wskazany w regulaminie otrzymają nagrodę książkową ufundowaną przez Książnicę Podlaską w Białymstoku.

 2. Zwycięzcy, posiadający aktywną kartę biblioteczną Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, otrzymają dodatkowy upominek.

Warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody w formie pisemnej dotyczącego akceptacji regulaminu, odebraniem nagrody książkowej oraz wykorzystania opinii do celów promocyjnych Książnicy Podlaskiej.

 2. Opinie wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy przesłać na adres: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl od dnia 19.06.2017 r. do 23.06.2017 roku do godziny 14:30. Maile przysłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 3. Osoby biorące udział w konkursie muszą mieć ukończone 18 lat.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.

 2. Bezpośrednim Organizatorem jest Dział Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, tel. (85) 67 67 241 .

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej:

  http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com oraz profilu Facebook Książnicy Podlaskiej: www.facebook.com/ksiaznicapodlaska. 

 4. Otrzymanie nagrody jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, a tym samym z wyrażeniem przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu [ ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z póź. zm.), ewentualnego wykorzystania wizerunku na potrzeby promocji Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku [art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych], a także zgody na wykorzystanie opinii również w celach promocyjnych KP.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s