Konferencje

I.

14344925_1176276232445054_8812377072817570061_n

Idea, cele, temat
Konferencja Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrady – konteksty stanowi część obchodów ogłoszonego przez Senat RP Roku Henryka Sienkiewicza przypadającego na 170. rocznicę jego urodzin. Jest zarazem jednym z działań Książnicy Podlaskiej podjętych z tej okazji w 2016 roku. Wśród innych organizowanych przez nią wydarzeń upamiętniających oraz upowszechniających twórczość Henryka Sienkiewicza można wymienić organizację Akcji „Narodowe Czytanie”, edycję (wraz z Białostockim Towarzystwem Esperantystów) powieści Quo vadis w języku esperanto, a także publikację specjalnego numeru czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” poświęconego twórczości Sienkiewicza. Głównym tematem konferencji będzie obecność wątków chrześcijańskich w twórczości autoraQuo vadis – jego stosunek do sfery sacrum, religii, metafizyki.

Uczestnicy, organizatorzy

Na zaproszenie organizatorów konferencji przyjadą do Białegostoku jedni z najwybitniejszych polskich sienkiewiczologów, m.in.: prof. Tadeusz Bujnicki z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Stoff z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Maciej Gloger z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Głównymi organizatorami imprezy są: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Białymstoku oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB.

Imprezy towarzyszące
Konferencji będzie towarzyszył panel dyskusyjny pt. (Nie)obecność Henryka Sienkiewicza we współczesnej szkole, który odbędzie się po obradach plenarnych z udziałem uczestników oraz zaproszonych przedstawicieli środowisk naukowych, szkolnych i kulturalnych. W przeddzień konferencji uczniom szkół białostockich, studentom, nauczycielom zaprezentowany zostanie film o niezwykłych podróżniczych doświadczeniach polskiego noblisty pt. Impuls Amerykański. Rzecz o Henryku Sienkiewiczu, poprzedzony wprowadzeniem, które wygłosi Adam Radziszewski.

Wstęp na wszystkie imprezy oraz obrady jest wolny.
Czas, miejsce
CZAS: 23–24 września 2016 roku
– 23.09.2016, godz. 11:00 – projekcja filmu oraz prelekcja dla szkół
– 24.09.2016, godz. 09:00 – inauguracja konferencji
godz. 09:30–14:30 – obrady plenarne
godz. 15:30–17:00 – panel dyskusyjny
MIEJSCE:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
Sala konferencyjna, VI piętro

II.

W dniach 6-7 maja 2016 roku odbyła się w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Król-Duch” Juliusza Słowackiego. Tekst – dzieje lektury – interpretacje – konteksty komparatystyczne. Organizatorami sesji byli: Książnica Podlaska, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku), Zakład Komparatystyki oraz Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), a także Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Zarząd Główny).

Obrady odbyły się w 170. Rocznicę Wydania I Rapsodu (1847–2017) dzieła Słowackiego. Zagadnienia badawcze konferencji dotyczyły przede wszystkim: nowych propozycji lektury „części” i „całości” Króla-Ducha; dziejów jego wydań i odczytań od 1847 roku po współczesność; komparatystycznych kontekstów dzieła (szczególnie na tle literatur Europy Środkowo-Wschodniej); plastycznych oraz intermedialnych prób dialogu z utworem Słowackiego, jak również kwestii polskości i europejskości Króla-Ducha. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu wybitnych badaczy i znawców twórczości Słowackiego z Polski i zagranicy, z takich choćby ośrodków akademickich, jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Katowice, Białystok, Toruń, Olsztyn, Słupsk, Neapol czy Amsterdam.

13116336_1060749090664436_7545872423195234079_o


1223


121

12132437_935364596536220_3425905515687023365_o

Reklamy