Fantastyka a realizm: wokół aktualności konwencji

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Fantastyką Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej konferencji z cyklu Białostockie spotkania z fantastyką

Fantastyka a realizm: wokół aktualności konwencji

która odbędzie się 16 i 17 listopada 2017 roku w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Pierwsza konferencja odbyła się w 2012 roku i poświęcona była motywom religijnym. Jej plonem jest monografia Motywy religijne we współczesnej fantastyce (2014). Druga konferencja odbyła się w 2015 roku, a monografia Tekstowe światy fantastyki ukaże się już niebawem. Wydanie kolejnej monografii planowane jest na rok 2018.
W tym roku przedmiotem naszego zainteresowania chcielibyśmy uczynić następujące kwestie:

 1. Klasyczne definicje fantastyki (Todorov, Caillos, Lem, Attebery i Mendlesohn) i pytania o ich aktualność.
 2. Różne metodologie definiowania fantastyki (strukturalizm, genologia, intertekstualność, pragmatyzm) i ich praktyczne rezultaty.
 3. Kryteria klasyfikacji w fantastyce (fantasy, science fiction, horror) i formy hybrydowe (science fantasy, urban fantasy itp.) w świetle najnowszych prac poświęconych teorii fantastyki.
 4. Poetyka fantastyki wobec poetyki prozy realistycznej i modernistycznej.
 5. Fantastyka XX i XXI wieku na tle literatury głównego nurtu.
 6. Fantastyka wobec przemian powieści (realizm – modernizm – postmodernizm).
 7. Społeczne i kulturowe funkcje fantastyki (eskapizm, literatura buntu, mitopoesis, powieść rozwojowa, futurologia, gra wyobraźni) wobec prozy realistycznej.
 8. Granice fantastyki – klasyczne teksty literackie operujące niesamowitością (np. Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, Nikołaj Gogol, Franz Kafka, Arthur Conan Doyle, itp.) wobec współczesnych definicji literatury fantastycznej.
 9. Postmodernistyczna gra z realizmem jako sztuczną konwencją (Thomas Pynchon, Vladimir Nobokov, William S. Burroughs, Chuck Palahniuk, Wiktor Pielewin, Władimir Sorokin, Wiktor Jerofiejew i in.) i jej związki z fantastyką.
 10. Figuratywne odniesienie do rzeczywistości pozafikcyjnej, „rozszerzenie” mimesis  (alegoria, hiperbola, groteska, absurd).
 11. Fantastyka jako pararealizm: tropy konwencji realistycznej na usługach fantastyki, fantastyka światów alternatywnych (allotopia) jako „przekierowany” realizm.
 12. „Strefa mroku” czy realizm magiczny? – pisarze balansujący między realizmem i fantastyką (J. G. Ballard, Kurt Vonnegut, Jonathan Carroll).
 13. Fantasy historyczna – związki pomiędzy realizmem historycznym, powieścią historyczną i fantastyką (fantasy celtycka, mediewalistyczna, arturiańska, steampunk, historia alternatywna, itp.).
 14. Społeczne, kulturowe i polityczne wymiary gier RPG, MMORPG, itp.
 15. Fantastyka wobec globalnych przemian (fantastyka ekologiczna, climate fiction, dystopia, postapokaliptyczne wizje świata w literaturze i kulturze, fantastyka poruszająca kwestie tożsamości płciowej i etnicznej, konstrukcja płci kulturowej w fantastyce, itp.).

Z przyjemnością informujemy, że wykład plenarny

„Gwiezdne trony: science fiction, gry wideo, polityka”

wygłosi dr hab. Paweł Frelik, prof. UMCS.

Współorganizatorem konferencji jest:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 Więcej informacji na:

http://fantastyka.uwb.edu.pl/

16-17 listopada 2017

Galeria Parter, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A.

Reklamy

Henryk Sienkiewicz. Życie na walizkach – „Środy Literackie” z prof. Jolantą Sztachelską

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środy Literackie”, których bohaterką będzie prof. Jolanta Sztachelska, promująca niezwykły album Henryk Sienkiewicz. Życie na walizkach.

Dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski. Członek ZLP, Towarzystwa im. A. Mickiewicza, Towarzystwa Kultury Teatralnej, Towarzystwa Przyjaciół Języka. Do jej głównych kręgów zainteresowań badawczych należy postać i twórczość Henryka Sienkiewicza. Jest autorką wielu publikacji na ten temat, uczestniczy w programach badawczych dotyczących pisarza. Studia sienkiewiczowskie jej autorstwa powstałe w ostatnim dziesięcioleciu publikowane były w licznych książkach i czasopismach (m.in. Zabijanie klasyków. Casus: Sienkiewicz „Przegląd Humanistyczny” 2011 z.5; „Legiony” Henryka Sienkiewicza – powieść nieznana „Wiek XIX. Rocznik TL im. A. Mickiewicza, R. 7(49) 2014) oraz w pracach zbiorowych (np. Beatrycze i inne. Mity kobiet w męskim świecie Sienkiewicza, w: Beatrycze i inne, red. G. Borkowska, L. Wiśniewska, Gdańsk 2010; Dwie legendy Sienkiewicza, w: Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007).

Henryk Sienkiewicz. Życie na walizkach. – Pierwszy bogato ilustrowany album biograficzny, który poprzez pryzmat „życia na walizkach” przybliża postać Henryka Sienkiewicza – podróżnika. Podróż naznaczyła jego biografię i nadała jej niezwykły koloryt. Urodzony na Podlasiu w skromnej rodzinie szlacheckiej odbył wojaże, o jakich inni tylko marzyli – był w Ameryce, w Afryce, w Azji (Turcja), w Europie Zachodniej czuł się jak u siebie. Był w pełnym tego słowa znaczeniu Polakiem i Europejczykiem, a jego życiorys mógłby stanowić podstawę scenariusza filmowego lub powieści.

Na kartach albumu słowem i obrazem opowiedziane zostało to niezwykłe życie i ta Sienkiewicza pasja do podróży. Gdy wejrzeć w jego biografię to okazuje się, iż właściwie ciągle jest w drodze, to gdzieś wyjeżdża, to skądś wraca. W podróży pisze i obmyśla nowe tematy, nadsyła korespondencje do prasy krajowej, pisze do wielu przyjaciół. Skala tego podróżowania jest tak intensywna, że może zdumiewać.

Imponujący jest szlak podróży Sienkiewicza: w 1876 roku wyjechał przez Anglię do Ameryki Północnej. W 1878 roku wrócił do Europy. Zatrzymał się w Londynie, po czym przez rok przebywał w Paryżu. Odwiedził też Włochy. Od 1880 roku – towarzysząc żonie – pisarz corocznie wyjeżdżał za granicę. Po jej śmierci jeździł nadal do uzdrowisk austriackich, włoskich i francuskich. W 1886 roku wyprawił się przez Bukareszt i Warnę do Konstantynopola, Aten, Neapolu i Rzymu, a w 1888 – do Hiszpanii. Z końcem 1890 roku wyruszył na wyprawę do Afryki. Ostatnim celem podróży była Szwajcaria, z której już nie powrócił.

Sienkiewicz – podróżnik to ktoś oddany swojemu krajowi, zatroskany przedłużającym się stanem niewoli, ale też znakomicie orientujący się w sprawach światowych. Sukcesy literackie, które osiągnął w Europie i na świecie, zbudowały jego pozycję – tego nie doświadczył ani przed nim, ani po nim żaden inny polski pisarz. Album ukazuje czytelnikom, zwłaszcza młodemu pokoleniu, w nowatorski i atrakcyjny wizualnie sposób postać Henryka Sienkiewicza, w dużej mierze przełamując stereotypowe widzenie wielkiego Polaka i pisarza.

Autorka, prof. Jolanta Sztachelska to wytrawny znawca życia i twórczości polskiego noblisty. Jej dorobek naukowy i publikacyjny jest przebogaty, zajmuje się od ponad 20 lat studiami nad Sienkiewiczem. Wydawnictwo VEDA specjalizuje się w publikacjach albumowych, przykłada szczególną wagę do doboru materiału ikonograficznego i jego związku z narracją pisaną.

Album zawiera unikatowy materiał ilustracyjny z epoki – zdjęcia amerykańskiego podróżnika Johna Lawsona Stoddarda, który zjeździł cztery kontynenty i uwieczniał świat końca XIX wieku. Świat widziany oczyma Sienkiewicza. Europa, Ameryka, Afryka, Azja (Bliski Wschód) na zjawiskowych zdjęciach utrwalających miejsca, które odwiedzał Sienkiewicz (Londyn, Paryż, Nowy York, Wenecja, Ateny, Madryt). Wydawca zamieszcza także materiały ikonograficzne pochodzące z innych źródeł, staranie dobrane zdjęcia, grafiki i mapy: panoramy miast, zdjęcia rodzajowe, konterfekty noblisty, fotografie jego bliskich i przyjaciół, plany i mapy regionów, krajów i miast które odwiedzał Sienkiewicz, winiety czasopism, w których publikował. Album zawiera także zdjęcia wykonane przez pisarza w trakcie podróży do Afryki.

Partnerem wydania albumu jest Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

22 listopada 2017

godz. 17:00

Książnica Podlaska w Białymstoku, VI piętro, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A.

WSTĘP WOLNY

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W LITERATURACH WSCHODNIO- I POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH

Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Podlaski Związku Tatarów RP oraz  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W LITERATURACH WSCHODNIO- I POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Białymstoku.

Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy. Do udziału w sesji zapraszamy literaturoznawców – specjalistów w dziedzinach filologii wschodnio- i południowosłowiańskich, komparatystów, orientalistów, historyków oraz przedstawicieli innych gałęzi nauk humanistycznych i społecznych, których interesują zagadnienia związane ze światem muzułmańskim i jego recepcją w kulturze Słowian Południowych i Wschodnich. Języki robocze konferencji: angielski, polski, języki wschodnio- i południowosłowiańskie.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Inspiracje orientalne w literaturach wschodnio- i południowosłowiańskich od średniowiecza do współczesności.
 • Literackie obrazy krajów i narodów muzułmańskich.
 • Rosyjskojęzyczna literatura narodów muzułmańskich (literatura Tatarów, Baszkirów, Azerów, Kazachów, Kirgizów, Czeczenów, Dagestańczyków itd.).
 • Przekłady muzułmańskich literatur ZSRR na języki słowiańskie.
 • Bośniackie alhamijado i piśmiennictwo muzułmańskie na Bałkanach.
 • Podróże pisarzy, uczonych, polityków i dyplomatów z krajów słowiańskich do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje.
 • Polsko-bośniackie związki kulturowe i literackie.
 • Przenikanie się świata muzułmańskiego ze słowiańskim: Bośniacy, Gaugazi, Pomacy, etc.
 • Kultura muzułmańska w krajach południowosłowiańskich i w byłym ZSRR.

a także:

 • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne).
 • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy).
 • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie.
 • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.
 • Materiały z sesji zostaną wydane w formie recenzowanej punktowanej monografii zbiorowej, która ukaże się w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” w 2018 roku.

17-18 listopada 2017

Książnica Podlaska w Białymstoku, VI pięto, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A. WSTĘP WOLNY.

„Sklejki poetyckie” – finał projektu

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Marcin Koziński zapraszają na uroczysty finał projektu „Sklejki poetyckie”.

Przez kilka ostatnich miesięcy dzieci i młodzież z sześciu miejscowości województwa podlaskiego  (Wasilkowa, Łap, Juchnowca Kościelnego, Supraśla, Poświętnego i Czarnej Białostockiej) brały udział w warsztatach, których głównym punktem była zabawa dadaistów, opisana przez T. Tzarę (1896-1963): „Włóżcie słowa do kapelusza, wyciągnijcie na chybił trafił, otrzymacie poemat”. Układanie wierszy z wylosowanych słów i budowanie z nich konstrukcji miało na celu kształtowanie twórczego myślenia, rozwój wyobraźni, ale i obalenie mitu, że poezja jest czymś mocno elitarnym. Efekt pracy blisko siedemdziesięciu młodych artystek i artystów będzie można zobaczyć na wystawie zaprezentowanej w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Otwarciu towarzyszyć będzie m.in. premiera książki (antologii prac) i przedpołudnie poetyckie z udziałem Izabeli Wilczewskiej, aktorki Białostockiego Teatru Lalek. Nastoletni autorzy „sklejek” deklarują swą obecność!

Obiecujemy dołożyć wszelkich starań, by wydarzenie miało charakter odświętny, ale też odpowiednio krótki, dowcipny i zaskakujący. Czyli taki, jak dobra puenta.

Jaki jest „najlepszy ze światów”? Co robi Łukasz, gdy „na stole są schabowe”? Dlaczego „Adam Wajrak ma przerąbane”? Z kim „szukać drogi do szpitala Muminków”? „Jak żyć, Panie Prezesie?” (Porad udziela Zbigniew Boniek). Co jest najważniejsze „ w przyjemnych snach”? Jakie słowa kryją się „w wiedeńskich listach”? Ile kosztuje „zła gazeta”? „Kim zechce być Piłsudski?”. Zobaczcie sami. Wystawa czynna będzie do 5 grudnia br.

Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym partnerem była Książnica Podlaska  im. Łukasza Górnickiego  w Białymstoku. Patronat medialny nad „Sklejkami poetyckimi” objęły: Gazeta Wyborcza. Białystok, Polskie Radio Białystok, Białystok Online.

Więcej o projekcie:

http://sklejkipoetyckie.pl

https://www.facebook.com/sklejkipoetyckie

Marcin Koziński (ur. 1977) jest animatorem kultury, historykiem i kustoszem Muzeum Wojska w Białymstoku, autorem wystaw czasowych i programów kulturalno-społecznych. Współtworzona przez niego „Wyrwa w pamięci” (2013) otrzymała nagrodę Sybilli, a „Ścieżki 3Dostępu” (2014) były nominowane do nagrody Wydarzenie Historyczne Roku 2015. Za projekt „Słowo historii. Fotoeseje” otrzymał Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2016).  Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017). Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” jako Latający Animator Kultury.

Zdjęcia: Maja Musialik

21 listopada 2017 (wtorek)

godz. 11:00

GALERIA PARTER

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

WSTĘP WOLNY

Kontrapunkt-miłość i śmierć – „Środy Literackie” z Krzysztofem Gryko

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środy Literackie”, których bohaterem będzie Krzysztof Gryko.

Krzysztof Gryko (ur. 1974) – poeta, muzyk, tłumacz.Autor czterech tomów poezji: Godziny szczytu (Biuro Literackie, Legnica 2002),  Poślizg (WBPiCAK, Poznań 2010), Rezonans (Dom Literatury, Łódź 2016) i Kontrapunkt(Forma, Szczecin 2017) oraz przekładu z języka hiszpańskiego powieści Francesca Mirallesa Retrum.Kiedy byliśmy martwi (Nasza Księgarnia, 2011). W 2000 nominowany do nagrody głównej w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina. Autor projektów muzycznych w dwóch zespołach: Basra Kwartet i Ludzie. Mieszka w Puławach i Krakowie.

15 listopada 2017

godz. 17:00, Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

VI piętro, audytorium

WSTĘP WOLNY

www.ksiaznicapodlaska.pl

facebook.com/ksiaznicapodlaska

Jednocześnie przypominamy o najbliższej „Środzie Literackiej” z Mariuszem Urbankiem 8 listopada o godz. 17:00.

Konkurs na najlepszą recenzję książki…

Napisz recenzję wybranej przez siebie książki i wygraj atrakcyjną nagrodę – powieść niespodziankę. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

§ 1

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, zwana dalej Organizatorem.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie:

http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com,

facebook.com/ksiaznicapodlaska

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa.

§ 3

Zasady konkursu

Uczestnik konkursu sporządza pisemną recenzję dowolnej książki (długość tekstu recenzji jest dowolna) i przesyła ją na adres e-mail Działu Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej (adres e-mail poniżej). Recenzja musi być tekstem autorskim, nigdzie wcześniej nie publikowanym.

Każdy uczestnik konkursu może sporządzić jedną recenzję.

Recenzje powinny być sporządzone pismem komputerowym.

Recenzję wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy przesłać na adres: dsolowiej@gmail.com i dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl w dniach od 06.11.2017 do 13.11.2017 do godziny 09:00. Recenzje przysłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Spośród nadesłanych w określonym terminie recenzji komisja konkursowa wybierze 1 najlepszą pracę.

W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw KP: Dominik Sołowiej, Mona Al-Kaber.

Ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się w dniu 13.11.2017. Informacja opublikowana zostanie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com oraz na facebookowym profilu Książnicy Podlaskiej: facebook.com/ksiaznicapodlaska.

Laureaci konkursu będą mogli odebrać nagrody za pokwitowaniem w dniu 15.11.2017 w Książnicy Podlaskiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A (wręczenie nagrody odbędzie się na zakończenie Środy Literackiej, około godz. 18.00 na VI piętrze Książnicy Podlaskiej) lub w dniach 16-17.11.2017 w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej (do godziny 15.00).

Liczba nagród książkowych przeznaczonych dla laureatów: 1 sztuka.

Niezgłoszenie się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

§ 4

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę książkową ufundowaną przez Organizatora.

§ 5

Warunki uczestnictwa

Udział w konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie recenzji do celów promocyjnych Organizatora. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat.

§ 6

Postanowienia końcowe

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.

Bezpośrednim Organizatorem jest Dział Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, tel. (85) 67 67 241.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej: http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com oraz profilu Facebook Książnicy Podlaskiej: http://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska .

Otrzymanie nagrody jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, a tym samym z wyrażeniem przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),ewentualnego wykorzystania wizerunku na potrzeby promocji Organizatora, a także zgody na wykorzystanie recenzji również w celach promocyjnych Organizatora.

 

Klub Mam na Bacieczkach

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Mam na Bacieczkach, które odbędzie się 8.11.2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej przy ul. KEN. 36 lok.4

W programie spotkanie z dietetykiem – p. Magdaleną Tarantowicz, a tematem będzie rozszerzanie diety u dzieci, BLW (Bobas Lubi Wybór).

Wstęp wolny.