Spraw prezent swojemu Tacie! Konkurs na Dzień Ojca!

Przyślij nam krótką opinię o wybranym bohaterze literackim, który był ojcem, i wygraj nagrodę książkową. Napisz, dlaczego go lubisz, cenisz lub podziwiasz.

Tekst prosimy przesyłać na adres mailowy Działu Promocji i Wydawnictw: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl.

Początek konkursu:  19 czerwca 2017 roku.  Zakończenie w Dniu Ojca: 23 czerwca.

Imiona 3 zwycięzców wraz z napisanymi przez nich opiniami opublikujemy na stronie http://www.ksiaznicapodlaska.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

Jeśli wśród zwycięzców znajdą się zarejestrowani czytelnicy Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (posiadający kartę biblioteczną), oprócz książki otrzymają oni dodatkowy upominek!

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie:

http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com

Przypominamy: kartę biblioteczną można wyrobić w każdej chwili, nawet w trakcie trwania konkursu. I dzięki niej swobodnie korzystać z bezpłatnych zbiorów książek, komiksów, czasopism i zbiorów muzycznych Książnicy Podlaskiej.

baby-22194_1280

Regulamin konkursu:

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, zwany dalej Organizatorem.

 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com

Cel

 1. Celem wydarzenia jest promocja czytelnictwa.

Zasady konkursu

 1. Wydarzenie polega na napisaniu i przesłaniu na adres mailowy Działu Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej opinii o wybranym bohaterze literackim, który był ojcem,

 2. Spośród nadesłanych w określonym terminie opinii komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze propozycje.

 3. Ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się w dniu 23.06.2017 r. Informacja opublikowana zostanie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com.

 4. Opinie wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy przesłać na adres: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl od dnia 19.06.2017 r. do 23.06.2017 roku do godziny 14:30. Maile przysłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 5. W skład komisji wchodzą pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw KP: Grzegorz Kowalski, Dominik Sołowiej, Mona Al-Kaber i Daniel Znamierowski.

 6. Nagrody będzie można odebrać za pokwitowaniem od 26.06.2017 do 30.06.2017 (od godz. 7.30 do 15.30) w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A.

 7. Liczba nagród książkowych przeznaczonych dla laureatów: 3 sztuki.

 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 9. Niezgłoszenie się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Nagrody

 1. Nagrodzone osoby, które opinie w wyznaczony terminie na adres mailowy wskazany w regulaminie otrzymają nagrodę książkową ufundowaną przez Książnicę Podlaską w Białymstoku.

 2. Zwycięzcy, posiadający aktywną kartę biblioteczną Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, otrzymają dodatkowy upominek.

Warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody w formie pisemnej dotyczącego akceptacji regulaminu, odebraniem nagrody książkowej oraz wykorzystania opinii do celów promocyjnych Książnicy Podlaskiej.

 2. Opinie wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy przesłać na adres: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl od dnia 19.06.2017 r. do 23.06.2017 roku do godziny 14:30. Maile przysłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 3. Osoby biorące udział w konkursie muszą mieć ukończone 18 lat.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.

 2. Bezpośrednim Organizatorem jest Dział Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, tel. (85) 67 67 241 .

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej:

  http://www.ksiaznicapodlaska.wordpress.com oraz profilu Facebook Książnicy Podlaskiej: www.facebook.com/ksiaznicapodlaska. 

 4. Otrzymanie nagrody jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, a tym samym z wyrażeniem przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu [ ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z póź. zm.), ewentualnego wykorzystania wizerunku na potrzeby promocji Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku [art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych], a także zgody na wykorzystanie opinii również w celach promocyjnych KP.

Sylwetka Felicji Raszkin-Nowak – wernisaż wystawy

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na wernisaż wystawy poświęconej Felicji Raszkin-Nowak – dziennikarki, reżyserki, pisarki.

FELICJA RASZKIN – NOWAK (1924-2015) dziennikarka, reżyserka, pisarka.

Urodziła się w Warszawie, ale rodzinnie związana była z Białymstokiem, z którego pochodzili jej rodzice i w którym mieszkali jej dziadkowie, bliżsi i dalsi kuzyni. Jej wujem był Jakub Szapiro – dziennikarz, sławny białostocki esperantysta. Po wybuchu II wojny światowej wraz z rodzicami znalazła się w Białymstoku. W 1941 r. Niemcy rozstrzelali jej ojca w lesie na Pietraszach razem z wujem Jakubem Szapiro i 5000 innych Żydów. Z mamą i babcią przez 2 lata żyła w białostockim getcie. Udało się jej uciec z niego tuż przed jego likwidacją. Ukrywała się w jednej z podbiałostockich wsi w rodzinie zaprzyjaźnionego gospodarza. Z całej – licznej – rodziny oprócz niej przeżyła wojnę jeszcze tylko jedna osoba.Po wydarzeniach marcowych (na początku lat 70.) wyjechała do Kopenhagi. Współpracowała z Radiem Wolna Europa, propagowała
w Danii polską literaturę.Swoje przeżycia spisała w książce Moja gwiazda (1991). Wspomnienia opatrzyła dedykacją: „Pamięci Tych – którzy dali mi życie i Tych – którzy je ocalili”.

Wystawa realizowana jest w ramach X edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej “Zachor – Kolor i Dźwięk” (9-13.06.17 Białystok), organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej “Polska-Izrael” oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Towarzyszyć jej będzie również VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Żydzi Wschodniej Polski: Edycja szósta: Żydzi Białostoccy: od początków do 1939 roku. Kontekst środkowoeuropejski”( 12-13.06.17). Fotografie będzie można oglądać do 26 czerwca b.r.

12 czerwca 2017 (poniedziałek)

godz. 9:00

Galeria Parter Książnicy Podlaskiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

WSTĘP WOLNY

Fot. Archiwum rodzinne F.Raszkin-Nowak

FELICJA WYSTAWA AFISZSerdecznie zapraszamy!

www.ksiaznicapodlaska.pl

facebook.com/ksiaznicapodlaska

bialystok.jewish.org.pl

warszawa.jewish.org.pl

wschodzachod.uwb.edu.pl/

Środa Literacka z Jackiem Fedorowiczem

Szanowni Państwo,

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na kolejną “Środę Literacką”. Jej bohaterem będzie Jacek Fedorowicz.

Jacek Fedorowicz – urodzony w 1937 r. w Gdyni. Satyryk i aktor. Ukończył Wydział Malarstwa Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Był jednym z założycieli gdańskiego, studenckiego teatru Bim-Bom. Współpracował z gdańskim radiem jako autor i aktor, zaś jako autor i rysownik-karykaturzysta z prasą w całym kraju (m.in. Dookoła świata, Po prostu, Dziennik Bałtycki, Szpilki, ITD). Współtworzył telewizyjne programy rozrywkowe “Poznajmy się”, “Małżeństwo doskonałe”, “Kariera i Runda”. Występował na estradzie m. in. w Teatrze Wagabunda.
W stanie wojennym tworzył audycje rozprowadzane na kasetach w tzw. drugim obiegu (emitowało je także Radio Wolna Europa). Jest autorem satyrycznego program „Dziennik Telewizyjny”, emitowanego w TVP.
Od roku 1999 publikuje cotygodniowe felietony satyryczne w dodatku kulturalnym Gazety Wyborczej. Zagrał w takich filmach, jak m.in. „Do widzenia do jutra”, „Małżeństwo z rozsądku”, „Polowanie na muchy”, „Kochajmy Syrenki”, „Nie ma róży bez ognia”. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień – m. in. Nagrody Kisiela za 1994 w kategorii publicystyki.
W 2007 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 r. z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego odebrał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Autor takich publikacji jak: Porady estradowca dla kolegów dramatycznych (WAF, 1974) , W zasadzie tak (1975), W zasadzie ciąg dalszy (KAW, 1978), 60 minut na godzinę (Wydawnictwo RTV, 1980), Felietony i dialogi(Kontakt), Dziełka wybrane (1988), Wielka encyklopedia kapitalizmu (Centrum im. Adama Smitha, 1997),
PasTVisko (Wydawnictwo Literackie, 2007), JA jako wykopalisko (Świat Książki, 2011), Będąc kolegą kierownikiem (Świat Książki, 2015), Święte krowy na kółkach (Wielka Litera, 2017).

21 czerwca 2017

godz. 17:00

VI piętro, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

WSTĘP WOLNY

www.ksiaznicapodlaska.pl

facebook.com/ksiaznicapodlaska

culture.pl/pl/tworca/jacek-fedorowicz

Fot. Mat. Agencji Autograf

Serdecznie zapraszaAK070210_001 — kopiamy!

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Figura bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową: „Figura bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”, która odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2017 roku w gmachu głównym Książnicy Podlaskiej (VI piętro). Obrady plenarne przewidziano w godz. 9:00 – 17:30 (piątek) i 10:00 – 12:30 (sobota). Tematyka konferencji skupia się między innymi wokół zagadnień: obrazu i roli książki, biblioteki i bibliotekarza w regionie; roli książki, biblioteki w życiu i twórczości Łukasza Górnickiego; filozoficznych, socjologicznych i kulturowych kontekstów dziejów bibliotek na Podlasiu; inspiracji literackich i pozaliterackich figurą bibliotekarza w procesie kulturotwórczym.

Informujemy jednocześnie, że dnia 9 czerwca o godz. 14:00, w ramach konferencji, w gmachu głównym Książnicy Podlaskiej (VI piętro) odbędzie się panel dyskusyjny „Kulturotwórcza rola biblioteki w regionie – potrzeby i wyzwania XXI wieku”. Podczas spotkania w gronie humanistów, historyków, literaturoznawców, bibliotekarzy i bibliologów chcielibyśmy porozmawiać o wyzwaniach czekających w XXI wieku na biblioteki jako instytucje kultury i nauki.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP 3 Białystok oraz Polskie Radio Białystok. Dziękujemy również Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku za objęcie konferencji patronatem kulturalnym.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje:

Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej – (85) 67 67 266, dzialnaukowy@ksiaznicapodlaska.pl

Serdecznie zapraszamy!

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Żydzi Wschodniej Polski

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Wydział Filologiczny UwB zapraszają na:

VI Międzynarodową Konferencję Naukową
Żydzi Wschodniej Polski
Seria II

ŻYDZI EUROPY ŚRODKOWEJ i WSCHODNIEJ

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku a towarzyszyć jej będzie odbywający się w dniach 09-13 czerwca 2017 roku:
X FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ „ZACHOR – Kolor i Dźwięk”

PATRONEM TEGOROCZNEJ KONFERENCJI JEST:

Felicja Raszkin-Nowak (1924–2015)

– wybitna pisarka rodem z Białegostoku

Konferencja będzie dotyczyła następujących zagadnień: Żydzi Białostoccy: Od początków 1939 roku. Kontekst środkowoeuropejski:

– Życie, dzieje, kultura Żydów z Białegostoku.
– Żydzi Podlasia i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
– Migracje ludności żydowskiej z Białegostoku.
– Żydzi podlascy w Europie Zachodniej i Wschodniej.
– Literatura, język, sztuka, prasa Żydów.
– Relacje ludności żydowskiej z mniejszościami narodowymi i religijnymi.
– Pamięć społeczności żydowskiej Białegostoku i Podlasia we współczesnym świecie.
– Życie i twórczość Felicji Raszkin-Nowak.

Konferencja pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

http://www.ksiaznicapodlaska.pl

facebook.com/ksiaznicapodlaska

wschodzachod.uwb.edu.pl

bialystok.jewish.org.pl

http://www.bialystok.pl

AFISZ ZYDZI 2017

Noc bibliotek w Książnicy Podlaskiej

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na Noc Bibliotek 2017, której tegoroczna edycja „Czytanie porusza” odbędzie się 3 czerwca. Moc atrakcji czeka na Was zarówno w budynku głównym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, jak i w wybranych agendach Książnicy – Filiach nr 4, 6, 7 oraz 9.

Plan wydarzeń przedstawia się następująco:

GMACH GŁÓWNY, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14A – od godz. 16.00
„Tropiciele zagadek w bibliotece”
1. Kącik dla dzieci (gry, puzzle, kolorowanki) – godz. 16.00–19.00 (wstęp wolny)
2. Projekcja filmu – godz. 16.30 (zapisy)
3. BiblioGRAtka – (gra biblioteczna – uczestnicy otrzymują kartę gry z wypisanymi zadaniami, które muszą wykonać w działach Książnicy Podlaskiej, przy okazji poznają i zwiedzają bibliotekę) – wejścia o godz. 17.00, 17.30, 18.00 (zapisy)
4. Gra paragrafowa – „Zaginiony” Beniamina Muszyńskiego (gra paragrafowa na podstawie twórczości H.P. Lovecrafta) – godz. 18.30 (zapisy)
5. Prelekcja „Kryminalne oblicza przedwojennego Białegostoku” – godz. 18.30–19.30 (wstęp wolny)

Szczegółowe informacje i zapisy: instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl, tel. 85 67 67 267, 85 67 67 265
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

FILIA NR 9, UL. GAJOWA 73, 85 653 24 37
Filia nr 9 Książnicy Podlaskiej zaprasza serdecznie dzieci w wieku 6-12 lat wraz z rodzicami i dziadkami. Początek imprezy o godz. 18:00
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr. telefonu lub osobiście w budynku biblioteki.
Filia oferuje moc atrakcji. W programie imprezy:
Zabawy integracyjne (zabawy będą prowadzone równolegle w różnych grupach, pod opieką Postaci Magicznych):
– Tajemnicze imię: dzieci zaszyfrowują swoje imię za pomocą rysunków, każdej z liter alfabetu odpowiada jeden rysunek.
– Poznaj sąsiada: uczestnicy zabawy rzucają między sobą piłeczką, osoba łapiąca piłeczkę mówi swoje imię, a następnie odrzuca piłeczkę do innej osoby, która robi to samo. Ostatnia osoba rzuca do prowadzącego i zabawa jest powtarzana w szybszym tempie. Celem zabawy jest zapoznanie się wszystkich dzieci.
– Zgadnij kim jestem?: prowadzący rozdaje dzieciom kartki z nazwą postaci fantastycznej. Zadaniem uczestników jest odgadnąć, kto to jest. Osoba pokazująca może odpowiedzieć na pytanie pomocnicze jedynie TAK lub NIE. (Możliwość obejrzenia książek znajdujących się w zbiorach biblioteki o smokach, stworach, dinozaurach oraz wystawy ,,Świat smoków i stworów mitycznych”).
Postać magiczna (wróżka, czarownica lub smok) schodzi ze schodów i zaczyna czytać z czarodziejskiej księgi zadania do wykonania. Każde dziecko ma możliwość wykonania jednego z nich, w nagrodę dostanie coś słodkiego.

Dodatkowo:
– zwiedzanie biblioteki
– prezentacja sprzętu dla niepełnosprawnych:
·         multilektor SARA
·         powiększalnik (lupa stała)
·         pętla indukcyjna (dla niesłyszących)
·         program udźwiękawiający (SUPER NOWA)
·         prezentacja sprzętu pozyskanego w ramach Budżetu Obywatelskiego (sprzęt muzyczny: gitara, pianino, perkusja)

FILIA NR 4 KSIĄŻNICY PODLASKIEJ, UL. KEN 36, 85 679 21 41
Filia nr 4 Książnicy Podlaskiej zaprasza serdecznie na Noc Bibliotek od godz. 16:00
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu lub w budynku biblioteki.
W programie:
16:00 – MAŁY POSZUKIWACZ KSIĄŻEK
17:00 – MARATON ZADAŃ LITERACKICH
18:00 – TAJEMNICE SKRZYNI
19:00 – NOCNE GRANIE
Dodatkowo inne atrakcje, takie jak zawody na konsolach PS4, gra na instrumentach muzycznych, warsztaty z gry na gitarze, kalambury!

FILIA NR 7 KSIĄŻNICY PODLASKIEJ, UL. ZIELONOGÓRSKA 2, 85 661 74 42
Filia nr 7 zaprasza od godz. 18:30 dzieci w wieku 12–15 lat na „Escape Room” – znakomitą zabawę w pokoju zagadek, z którego można się wydostać tylko dzięki logicznemu myśleniu, zręczności oraz pracy zespołowej!
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy (telefonicznie, bądź osobiście w budynku biblioteki) obowiązują do 31 maja 2017.

Osoby dorosłe zapraszamy o godz. 19:00 na wieczór z kryminałem w ramach DKK.

FILIA NR 6 KSIĄŻNICY PODLASKIEJ, UL. PIASTOWSKA 11 A, 85 732 22 66
Filia nr 6 zaprasza serdecznie o godz. 18.00 na spotkanie z Izabelą Walentynowicz (przewodnikiem PTTK), która opowie o wyprawie rowerowej „Z Fezu przez Góry Atlas do Marakeszu”.

Tego nie można przegapić!
Wstęp na wszystkie imprezy z okazji Nocy Bibliotek jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!