Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Figura bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową: „Figura bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”, która odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2017 roku w gmachu głównym Książnicy Podlaskiej (VI piętro). Obrady plenarne przewidziano w godz. 9:00 – 17:30 (piątek) i 10:00 – 12:30 (sobota). Tematyka konferencji skupia się między innymi wokół zagadnień: obrazu i roli książki, biblioteki i bibliotekarza w regionie; roli książki, biblioteki w życiu i twórczości Łukasza Górnickiego; filozoficznych, socjologicznych i kulturowych kontekstów dziejów bibliotek na Podlasiu; inspiracji literackich i pozaliterackich figurą bibliotekarza w procesie kulturotwórczym.

Informujemy jednocześnie, że dnia 9 czerwca o godz. 14:00, w ramach konferencji, w gmachu głównym Książnicy Podlaskiej (VI piętro) odbędzie się panel dyskusyjny „Kulturotwórcza rola biblioteki w regionie – potrzeby i wyzwania XXI wieku”. Podczas spotkania w gronie humanistów, historyków, literaturoznawców, bibliotekarzy i bibliologów chcielibyśmy porozmawiać o wyzwaniach czekających w XXI wieku na biblioteki jako instytucje kultury i nauki.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP 3 Białystok oraz Polskie Radio Białystok. Dziękujemy również Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku za pomoc w organizacji konferencji.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

“Ironia Modernistów” – konferencja naukowa w Książnicy Podlaskiej

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Katedra Badań Filologicznych “Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Historii Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zaszczyt zaprosić na I Konferencję Naukową z cyklu „MŁODA POLSKA: REWIZJE, REINTERPRETACJE – IRONIA MODERNISTÓW”.

Konferencja będzie dotyczyła następujących zagadnień:

  • Ironia, jej typy i odmiany w literaturze polskiej i światowej okresu 1880–1918;
  •  Teoretyczne wypowiedzi na temat ironii w literaturze europejskiej i polskiej przełomu XIX i XX wieku;
  •  Autoironia, ironia a satyra i humor w tekstach modernistycznych. Sarkazm i jego ewokacje w literaturze epoki;
  •  Europejskie źródła i konteksty ironii modernistów. Ironia i sarkazm wobec pogranicznych jakości estetycznych w epoce: groteski, tragizm, tragigroteski (i innych);
  • Słowo, obraz, muzyka, sztuka epoki a ironia.

12-13 maja 2017

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Galeria Parter, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, godz. 9:30. Wstęp wolny.

IRONIA MODERNISTOW AFISZ

“Bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom…”

13 maja 2017 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zostanie otwarta II wystawa prac plastycznych „Polska tradycja w mojej Rodzinie” autorstwa Polaków z parafii pod wezwaniem  Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Białorusi.

Ekspozycja obejmuje ponad 25 prac plastycznych oraz około 20 artystycznych prac rękodzielniczych. Autorami są Polacy z parafii pod wezwaniem Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Białorusi w wieku od 5 do ponad 55 lat, którzy będą też uczestniczyć w otwarciu wystawy w Białymstoku. Są to dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na co dzień uczące się języka polskiego, historii Polski oraz tradycji i kultury polskiej w Szkółce Parafialnej u mgr Wioletty Kowalczuk.

W wernisażu udział wezmą również artystki – Anna Jadeszko oraz Julia Kricka – śpiew, Grażyna Kowalczuk – flet, Małgorzata Marczyk – fortepian, Weronika Popławska – sand animation (pokaz rysowania piaskiem).

Podczas spotkania pojawi się możliwość rozmów, refleksji, wspomnień, wzruszeń. To będzie kolejna lekcja Patriotyzmu, dostarczona nam przez Rodaków z Kresów. Pomysłodawczynią organizowania imprez artystycznych w Białymstoku jest kulturolog parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie, nauczycielka języka polskiego oraz historii Polski w tejże parafii – mgr Wioletta Kowalczuk.

Współorganizatorami wystawy są: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Parafia pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie, Konsulat RP w Grodnie, Fundacja Art.HANZA w Białymstoku, Fundacja “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” z Warszawy.

“Esperanto. Język – Idea –Twórca” w Książnicy Podlaskiej

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Białostockie Towarzystwo Esperantystów zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Popularnonaukowej Konferencji: „Esperanto. Język – Idea –Twórca” .

Konferencja będzie dotyczyła osoby Ludwika Zamenhofa i jego dzieł, jakimi były język oraz idea Esperanto. W formie popularnonaukowej poruszone zostaną wybrane problemy z zakresu biografii oraz wkładu Zamenhofa w wielokulturowe dziedzictwo Podlasia. W zamyśle organizatorów konferencja ma przyczynić się do większego udostępnienia, spopularyzowania wśród mieszkańców woj. podlaskiego wiedzy na temat Esperanto oraz Ludwika Zamenhofa.

afisz esperanto

Grono uczonych i tłumaczy, znakomitych esperantystów, wygłosi krótkie prelekcje, po których będzie czas na dyskusję ze słuchaczami. Wydarzenie będzie się również wpisywało w obchody Roku Ludwika Zamenhofa pod auspicjami UNESCO a także wpisane do programu Polskiego Kongresu Esperantystów, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 12-14 maja 2017.

Program przewiduje szereg wystąpień znakomitych, znanych w Polsce i na świecie uczonych, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką języka esperanto oraz jego twórcy. Wśród prelegentów, którzy potwierdzili swój udział w konferencji można wymienić takich badaczy, jak: prof. dr hab. Ilona Koutny (UAM), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (UwB), dr hab. Barbara A. Despiney-Żochowska (Sorbona).

Wydarzenie zostało objęte Patronatami Honorowymi Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. Medialnie konferencję wspierają TVP3 Białystok i Polskie Radio Białystok.

12 maja 2017, godz. 9:00, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, VI piętro, audytorium. Wstęp wolny.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Odessa i Morze Czarne. Polsko-Ukraińskie związki kulturowe”

W dniach 4-5 maja 2017 roku odbędzie się w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Odessa i Morze Czarne. Polsko-Ukraińskie związki kulturowe”. Hasło tegorocznej sesji brzmi: „Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturowym”. Organizatorami konferencji są: Książnica Podlaska, Odeski Narodowy Uniwersytet im. Ilii Miecznikowa (wraz z uniwersytecką biblioteką, z którą Książnica współpracuje), a także Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie w Białymstoku jest też pokłosiem podpisanego w 2017 roku porozumienia pomiędzy Biblioteką Uniwersytetu w Odessie oraz Książnicą Podlaską.

Bezpośrednim impulsem tegorocznej konferencji pozostają w głównej mierze historyczne związki miast polskich z Odessą. Nie zapominajmy wszak, że inicjatorem słynnego odeskiego Konserwatorium był Polak, Witold Maliszewski (1873–1939), a liczni muzycy z Odessy występowali często w Polsce. Oba miasta, Białystok i Odessę, łączy przecież wspólna pasja operowa. Słynna Opera Odeska znana jest na całym świecie. W 2012 roku otwarto natomiast w Białymstoku gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej (notabene przy ulicy Odeskiej 1).

Clipboard02

Zagadnienia badawcze nadchodzącej konferencji dotyczyć będą przede wszystkim: literackich świadectw ukraińsko-polskich związków muzycznych; opery jako tematu, motywu w utworach literackich pogranicza kulturowego polsko-ukraińskiego; historii ukraińsko-polskich kontaktów muzycznych; muzyki i opery w literaturze ukraińskiej i polskiej w kontekście wzajemnych związków kulturowych Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej; motywów ukraińskich i polskich w libretcie operowym, jak również opery, muzyki, teatru muzycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nad Bałtykiem i Morzem Czarnym.

Pierwszego dnia konferencji (4 maja) planowanych jest 17 wystąpień prelegentów z Polski i Ukrainy. Uczestników spotkania uroczyście powitają: Pani Jolanta Gadek (dyrektor Książnicy Podlaskiej) oraz prof. Jarosław Ławski (dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku). Drugiego dnia sesji odbędzie się zaś – dedykowana specjalnie dla ukraińskich gości – wycieczka śladami kulturalnego dziedzictwa Białegostoku i Podlasia. Pokłosiem konferencji będzie monografia zbiorowa. Z materiałami z poprzedniej sesji można się zaś zapoznać – w wydanym przez Książnicę Podlaską – tomie zatytułowanym Odessa w literaturach słowiańskich. Studia (Białystok–Odessa 2016).

Obrady odbędą się w Gmachu Głównym Książnicy Podlaskiej (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A), w audytorium na VI piętrze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Program konferencji dostępny na stronie: www.ksiaznicapodlaska.pl