Promocja

Promocją wydawnictw Książnicy Podlaskiej w Białymstoku zajmuje się: 

Dział Promocji i Wydawnictw
15-089 Białystok
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A
tel. 85 67-67-281
e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl

Administrator strony: Dominik Sołowiej (www.dominiksolowiej.pl)

 

Reklamy